โรงเรียนวัดหนองสีงา
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
.
แอดมินโรงเรียนวัดหนองสีงา

โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนบ้านโคกวัด
โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
โรงเรียนวัดเนินยาง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองสีงา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   39 ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   สัดหนองสีงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ