โรงเรียนวัดหนองสีงา หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
สุพรรณี โกปิยนันท์
แอดมินโรงเรียนวัดหนองสีงา

นวรัตน์ ล้อมวงค์
โรงเรียนวัดแขมหนู
วรรณา ธัญญพืช
โรงเรียนวัดวังหิน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองสีงา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   39 ม.3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   สัดหนองสีงา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองสีงา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองสีงา
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านกุดรัง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านนาแขม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net