โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ชุติมาพร ประจันนวล
แอดมินโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์

ดุษฎีพร ฉิมพลี
โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก
สุมาลี พลสูงเนิน
โรงเรียนบ้านตลุกหิน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ ๓ ต.หนองคู อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๙๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 67 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ - ป.๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านแดนพนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net