โรงเรียนบ้านหนองคู หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
เบญจมาศ ขวาไทย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองคู

จันทร์เพ็ญ นิลไสล
โรงเรียนบ้านหนองแฝก
รัศมี หล้าเพชร
โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองคู
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 1 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 บ้านหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองคู

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองคู
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง
สพป.ราชบุรี เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดพรหมเพชร
สพป.นครนายก

Powered By www.thaieducation.net