โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
เสงี่ยม พงษ์สระพัง
แอดมินโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่

สมปอง ศรีกุดเลาะ
โรงเรียนสระโพนทอง
จันทร์เพ็ญ นิลไสล
โรงเรียนบ้านหนองแฝก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะเดาหนองไผ่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 บ้านหนองไผ่ ตำบลสระพัง อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 36190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net