โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
.
แอดมินโรงเรียนชัยชุมพลวิทยา

โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
โรงเรียนบ้านดอนดู่
โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
โรงเรียนชุมชนห้วยยาง
โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชัยชุมพลวิทยา
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว