โรงเรียนบ้านดอนดู่ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สายฝน สวัสดิ์ศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนดู่

ดรุณี เพลิดภูเขียว
โรงเรียนบ้านโนนสง่า
สายฝน สวัสดิ์ศรี
โรงเรียนบ้านดอนดู่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนดู่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 5 ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านดอนดู่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านดอนดู่ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านคำบาก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
สพป.พิษณุโลก เขต 3

Powered By www.thaieducation.net