โรงเรียนบ้านหนองหว้า
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหว้า

โรงเรียนวัดไพรสนฑ์
โรงเรียนบ้านปะเหลียน
โรงเรียนทุ่งรวงทอง
โรงเรียนวัดน้ำผุด
โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหว้า
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   100 หมู่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   100 หมู่ 4 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหัวดตรัง 92180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ