โรงเรียนบ้านนายายหม่อม
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนายายหม่อม

โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง)
โรงเรียนบ้านยวนโปะ
โรงเรียนบ้านลำพิกุล
โรงเรียนวัดปากปรน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนายายหม่อม
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   2 หมู่4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   2 หมู่ 4 ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ