โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย

โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน
โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙
โรงเรียนบ้านห้วยไทร
โรงเรียนวัดควนวิไล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งค่าย
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   115/2 ม.2 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   115/2 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ