โรงเรียนบ้านคลองเต็ง
จังหวัดตรัง...เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองเต็ง

โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม
โรงเรียนบ้านควนยวน
โรงเรียนทุ่งรวงทอง
โรงเรียนบ้านท่าคลอง
โรงเรียนวัดแจ้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองเต็ง
สังกัด   สพป.ตรัง เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92190
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   165 หมู่ 3 ตำบลน่ทามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ