โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
แอดมินโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ

โรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา
โรงเรียนบ้านวังน้ำหยาด
โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง
โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   98 ม.3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล3-ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   98 ม.3 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ