โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
แอดมินโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
โรงเรียนบ้านท่าหลุก
โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
โรงเรียนบ้านผาละปิ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทุ่งยาว
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   71 หมู่ที่ 1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   71 หมู่ที่ 1 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ