โรงเรียนวัดวังเวียน หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
นางวันเพ็ญ แพทย์รังษี
แอดมินโรงเรียนวัดวังเวียน

สุพรรณี อินทรโสภา
โรงเรียนวัดทองทั่ว
อังศุมาริน ดวงแก้ว
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังเวียน
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   1/1 ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/1 ม.1 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
3 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังเวียน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังเวียน
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบางชัน
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net