โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
จังหวัดเชียงใหม่...ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์
.
แอดมินโรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์

โรงเรียนบ้านบนนา
โรงเรียนบ้านแม่ปาน
โรงเรียนบ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
โรงเรียนบ้านแปะ
โรงเรียนบ้านท่าหลุก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
สังกัด   สพป.เชียงใหม่ เขต 6
ที่อยู่   เลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
2 ไร่ 2 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่บ้านผาหมอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ