โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
ภัธรวดี สุรพิศาลพัฒน์
แอดมินโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

จันทร์ประภา ผลประพฤติ
โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
วิภา แพทย์รังษี
โรงเรียนวัดเนินโพธิ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   104 หมู่ 13 ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จันทบุัรี 22160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ชั้นประถมศีกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
20 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
8 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
29 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดบุรีการาม
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net