โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ หน้าหลัก หน้าสพป.เชียงราย เขต 4 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ประหยัด โมทะนา
แอดมินโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่

สนทยา จันทวิมล
โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
กัลชนา แปงคำ
โรงเรียนบ้านราษฏ์ภักดี

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านแม่ลอยไร่
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 4
ที่อยู่   201 หมู่ 6 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   108 หมู่ 6 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ ,
5 Terre
จันทรา บุญเที่ยง
แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 4


สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าซุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net