โรงเรียนวัดนาซา
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
.
แอดมินโรงเรียนวัดนาซา

โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
โรงเรียนวัดหนองไทร
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
โรงเรียนวัดทองทั่ว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนาซา
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   50/2 ม.3 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   50/2 ม.3 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ