โรงเรียนวัดทองทั่ว หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
สุพรรณี อินทรโสภา
แอดมินโรงเรียนวัดทองทั่ว

พรศิริ สุวรรณรัตน์
โรงเรียนวัดดอนตาล
อติภา บัวแก้ว@
โรงเรียนวัดแก่งหางแมว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดทองทั่ว
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   35/7 หมู่ 4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
10 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดทองทั่ว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดทองทั่ว ,
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านป่างาม
สพป.สงขลา เขต 3

โรงเรียนบ้านแก้งขอ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net