โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย หน้าหลัก หน้าสพป.เชียงราย เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
พัชราภรณ์ หมื่นวังใน
แอดมินโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.เชียงราย เขต 3

นุชนาฏ กันทา
โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ
พัชราภรณ์ หายโศรก
โรงเรียนบ้านปางสา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 6 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 96 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่ 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านป่าเปา ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

5 Terre
กมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 3


สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173
dffgvgโรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำฮาว
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าหวัง
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net