โรงเรียนบ้านเขากรวด หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
พรจันทร์ แจ้งบุตร
แอดมินโรงเรียนบ้านเขากรวด

อำพร เทพจินดา
โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
คำหวน พงษ์สกุล
โรงเรียนบ้านกระเจา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขากรวด
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   ม.5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 ถึง ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
20 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขากรวด

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขากรวด
5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านช่องแมว
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net