โรงเรียนวัดหนองแหวน หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
เนาวรัตน์ กุลวงศ์
แอดมินโรงเรียนวัดหนองแหวน

อาณัฐวุธ นพกูลวงศ์
โรงเรียนวัดท่าแคลง
วรรณิศา จันทร์นี
โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองแหวน
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   1/3 หมู่ 8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 300 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   1/3 หมู่ 8 ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
12 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองแหวน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองแหวน
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดสระลงเรือ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

Powered By www.thaieducation.net