โรงเรียนบ้านห้วยลึก หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
มณทนัญ กาฬภักดี
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยลึก

ภัทราวุธ มีทรัพย์มั่น
โรงเรียนวัดหนองลาน
เสาวนีย์ พรมแดน
โรงเรียนวัดหนองพลับ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยลึก
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   199 หมู่ 6 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ติดถนนไปอำเภอเลาขวัญ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยลึก
5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านน้ำลาด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองเอียน
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net