โรงเรียนเมตตาจิตต หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
พัชราภรณ์ โพธิ์ทอง
แอดมินโรงเรียนเมตตาจิตต

อุไรวรรณ แซ่โง้ว
โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
สุชัญญา พยัคเพศ
โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   เมตตาจิตต
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 23 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ติดถนน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนเมตตาจิตต

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนเมตตาจิตต
5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านวังหว้า
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net