โรงเรียนบ้านสระจันทอง หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
กิจจา ศรีเหรา
แอดมินโรงเรียนบ้านสระจันทอง

ราตรี ชูเชิดมงคลกุล
โรงเรียนบ้านเขาศาลา
อรวรรณ ผิวเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสระจันทอง
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 5 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัดสระจันทอง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสระจันทอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสระจันทอง
5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านปากคลอง
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net