โรงเรียนบ้านไผ่สี
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
สุฌาณี ดำรงค์ฤทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านไผ่สี

ตรียาพร บุญยัง
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
เบญจภรณ์ บุญสม
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
วิลาวรรณ เชื้อแพ่ง
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
สุนิษา ชำนาญเรือ
โรงเรียนบ้านโคราช
กุลนันทน์ เสลาคุณ
โรงเรียนวัดสนามแย้

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไผ่สี
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   209 ม.2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
-9 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   209 ม.2 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ