โรงเรียนบ้านอ่างหิน หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
นราวดี บัวทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านอ่างหิน

สกุนา อรชร
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
วรรณดี เจริญบุตรานนท์
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอ่างหิน
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 บ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านอ่างหิน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านอ่างหิน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านอ่างหิน ,
5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบายอ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
สพป.นครนายก

Powered By www.thaieducation.net