โรงเรียนบ้านจำบอน หน้าหลัก หน้าสพป.เชียงราย เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดเชียงราย...เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง
ราตรี เกี่ยวบ้านหัน
แอดมินโรงเรียนบ้านจำบอน

แดนมธุรส ปีบ้านใหม่
โรงเรียนห้วยเจริญวิทยา
ศรีทร ทนันชัย
โรงเรียนบ้านเวียงกลาง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจำบอน
สังกัด   สพป.เชียงราย เขต 1
ที่อยู่   9 หมู่ 1 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 1 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านจำบอน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านจำบอน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านจำบอน ,
5 Terre
มาลิณี ดิสกุล
แอดมินเขต สพป.เชียงราย เขต 1


สพป.เชียงราย เขต 1
สพป.เชียงราย เขต 2
สพป.เชียงราย เขต 3
สพป.เชียงราย เขต 4

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net