โรงเรียนวัดมุจลินทาราม หน้าหลัก หน้าสพป.ชุมพร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
ปรัศนียาภรณ์ ธิมากุล
แอดมินโรงเรียนวัดมุจลินทาราม

ปรัชญาภรณ์ ชูพงษ์
โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
รัจณี ปลอดภัย
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดมุจลินทาราม
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีท่ี 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ท่ี 1 ถนนหนองจิก-วังปลา ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดมุจลินทาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดมุจลินทาราม
5 Terre
วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2


สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net