โรงเรียนสามัคคีวัฒนา หน้าหลัก หน้าสพป.ชุมพร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
วนิดา แพสุวรรณ์
แอดมินโรงเรียนสามัคคีวัฒนา

จุฬาวรรณ ละอองทอง
โรงเรียนบ้านน้ำตก
เสริมศรี พาหุนนท์
โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สามัคคีวัฒนา
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนสามัคคีวัฒนา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนสามัคคีวัฒนา
5 Terre
วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2


สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net