โรงเรียนวัดประสาทนิกร หน้าหลัก หน้าสพป.ชุมพร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
บรรจง สว่างวงศ์
แอดมินโรงเรียนวัดประสาทนิกร

นัยน์ปพร บุญมี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
พัญชิวา มัชฉิมวงค์
โรงเรียนวัดแหลมปอ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดประสาทนิกร
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   70/1 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   70/1 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
54 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
-1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
54 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดประสาทนิกร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดประสาทนิกร ,
5 Terre
วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2


สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net