โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร หน้าหลัก หน้าสพป.ชุมพร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
เอกสิทธิ์ จันทมา
แอดมินโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร

กันตินันท์ ศรีสุบัติ
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์'
ขนิษฐา คำสุวรรณ
โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดชลธีนิมิตร
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 ตำบลบางนำ้จืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ๑ - ประถมศึกษาปีที่ ๖
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 11 ตำบลบางนำ้จืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดชลธีนิมิตร ,
5 Terre
วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2


สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนแสงประเสริฐ
สพป.นนทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบายอ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านโพนทอง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net