โรงเรียนวัดอัมพาวาส หน้าหลัก หน้าสพป.ชุมพร เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
กรุณา สุจริต
แอดมินโรงเรียนวัดอัมพาวาส

สุภาพร นุ้ยน้อย
โรงเรียนบ้านน้ำลอด
อุกฤษฏ์ ทับทิมทอง
โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดอัมพาวาส
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 15
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 58 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัย - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 15 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดอัมพาวาส

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดอัมพาวาส
5 Terre
วนิดา เลาห์ประเสริฐ
แอดมินเขต สพป.ชุมพร เขต 2


สพป.ชุมพร เขต 1
สพป.ชุมพร เขต 2