โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี
โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
โรงเรียนบ้านละมุ
โรงเรียนบ้านในห้วย
โรงเรียนวัดดอนเมือง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   ม.7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ