โรงเรียนบ้านวังไม้แดง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
มาลินี หมื่นไวย์
แอดมินโรงเรียนบ้านวังไม้แดง

วัชรา ประมวญ
โรงเรียนวัดโป่งแรด
บุญตา จันทร์บุญเรือง
โรงเรียนบ้านมาบโอน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังไม้แดง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   188 ม.5 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 ถึง ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   188 ม.5 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
18 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
24 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านวังไม้แดง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านวังไม้แดง
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านคลองสุข
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net