โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น

โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
โรงเรียนบ้านทรายขาว
โรงเรียนวัดวังครก
โรงเรียนบ้านหินแก้ว
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหาดส้มแป้น
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 11 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 11 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ