โรงเรียนบ้านหัวว่าว
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวว่าว

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
โรงเรียนวัดหัวกรูด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวว่าว
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ