โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
จังหวัดชุมพร...ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรมฯ ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก
.
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
โรงเรียนบ้านหินแก้ว
โรงเรียนประชานิคม 4
โรงเรียนบ้านหนองเรือ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน)
สังกัด   สพป.ชุมพร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 9 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึงชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ