โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านดอนมะขาม

โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา
โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านดอนมะขาม
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 1 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ