โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
นิลุบล ชูสอน
แอดมินโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก


สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

พรพิมล เพชรน้อม
โรงเรียนบ้านวังมน
เพ็ญพัฒน์ ทองสะอาด
โรงเรียนบ้านดงลาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านขี้เหล็ก
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีทที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 บ้านขี้เหล็ก ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

5 Terre
ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

Community News
ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
พิธีรับรางวัลครูดีศรีจันทบูร 16 มกราคม 2562
ตามรอบพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
The Nephilim Giants & Titan-sized Kings and Queens.
การแก้ไขชื่อโรงเรียน(สำหรับแอดมินเขต)
การดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม
การแก้ไข Username และ Password แอดมินโรงเรียน
การส่งกลับเพื่อแก้ไขข้อมูล
การทำข้อมูลภาวะโภชนาการ (แอดมินโรงเรียน)
การแก้ไขรูปประจำตัวผ่านกล้อง Webcam
มนุษย์ยักษ์
ลดความอ้วนในเด็กไทยด้วยนวัตกรรมการออกกำลังกาย
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)
โครงการอาหารกลางวันอุบลราชธานี
สกู้ปโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านคลองสาร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
0843020173
0843020173โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านไผ่สี
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net