โรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
รัชฎาภรณ์ ขอพึ่ง
แอดมินโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว

กนกกาญจน์ กรวยสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองโดน
อัญชลี คำภาหล้า
โรงเรียนบ้านแจ้งใหญ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านปากค่ายช่องแมว
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 2 ถนนชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านปากค่ายช่องแมว ,
5 Terre
ลีลาวดี โพธิ์ทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 3


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านโนนแดง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net