โรงเรียนวัดหนองบอนแดง หน้าหลัก หน้าสพป.ชลบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
รวิวรรณ บัวประคอง
แอดมินโรงเรียนวัดหนองบอนแดง

นุชฎา ระงับพิษม์
โรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม
ภัทรวี เทพพิทักษ์
โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองบอนแดง
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 1
ที่อยู่   54 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   54 ม.2 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองบอนแดง
5 Terre
สุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 1


สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านแหลมหิน
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net