โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าพะเนียง

โรงเรียนบ้านหนองกรด
โรงเรียนบ้านอ่างหิน
โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน
โรงเรียนบ้านโป่งกูป
โรงเรียนบ้านนาใหม่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าพะเนียง
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 2 ต ท่าสา. อ ท่ามะกา. จ. กาญจนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 89 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ตำบลท่าเสา. อำเภอท่ามะกา. จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ