โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
แช่มช้อย ก้านสันเทียะ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ปนัดดา กรองใจ
โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
บัณฑิต แสงขามป้อม
โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองสองห้อง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านหนองสองห้อง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 79 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 10 บ้านหนองสองห้อง ตำบลผักปัง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านบ่อผุด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดวังไทร
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net