โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
จันทิมา ผลนานารถ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ)

นุชลี ชัยบุญ
โรงเรียนบ้านกุดแคน
เรณู ชีพอุบัติ
โรงเรียนบ้านนาบัว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองขาม(แก้งคร้อ)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม.3 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตรงข้ามวัดศิริพัฒนาราม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนวัดคลองงิ้ว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านดอนยาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าวังผา
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net