โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
เพชรมณี ซำบุญมี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

แสงสุรี ฮวนชาตรี
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
จิราพร เกลี้ยงกรเเก้ว
โรงเรียนวัดพลับ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเจ๊กสร้อย
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   7 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย ตำบล เขาวงกต อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี 22160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 บ้านหนองเจ๊กสร้อย ตำบล เขาวงกต อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี 22160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
21 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านท่างาม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน บ้านเนินถาวร
สพป.ชลบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net