โรงเรียนวัดเนินยาง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
อรัญญา พูลดำริห์
แอดมินโรงเรียนวัดเนินยาง

นางสาวสอางค์ เอื้อญาติ
โรงเรียนบ้านยางระหง
ดาวรุ่ง งามจริต
โรงเรียนวัดหนองคัน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเนินยาง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   ม.1 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 8 งาน 12 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเนินยาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเนินยาง
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกข่า
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

Powered By www.thaieducation.net