โรงเรียนบ้านท่าฉาง หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สุวิภา ขนชัยภูมิ
แอดมินโรงเรียนบ้านท่าฉาง

สมพร มาชัย
โรงเรียน บ้านโนนแดง
จมาพร กุงไธสง
โรงเรียน ฉิมพลีวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่าฉาง
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านท่าฉาง
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   61 ม.1 ต.ยางวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ (ย้ายนักเรียนมาเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านยางหวาย)
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านท่าฉาง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านท่าฉาง
5 Terre
รัชดา จันทรวิมลพันธ์
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 1


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนร่วมจิตประสาท
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหิน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net