โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ศิริกัญญา นามตะ
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนหินแร่

สุนันทา ไพรแก่น
โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์
บุญมี นาสะกาด
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนหินแร่
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   หมู่5 บ้านโนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
56 ไร่ 0 งาน 30 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 ถึงประถมศึกษา6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่5 บ้านโนนหินแร่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนหินแร่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนหินแร่ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านท่าไม้
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านเตยกระโตน
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนวัดหนองไผ่
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

Powered By www.thaieducation.net