โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
กานต์ธีรา เรียกจำรัส
แอดมินโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี

ลำเพ็ญ มลัยทิพย์
โรงเรียนบ้านนาแก
ปรียาภรณ์ เรืองเจริญ
โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ม่วงราษฎร์สามัคคี
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านม่วง หมู่ 1 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้น ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผือ
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนวัดโคกหมู
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net