โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
จิตรลดา เสาศิริ
แอดมินโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

นภาภรณ์ แนววิลัย
โรงเรียนบ้านโนนข่า
ประสิทธิ์ บุญโยธา
โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านกุดยม หมู่ 3 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้น ป. 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านกุดยม หมู่ 3 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net